NOTIFICARE LEGALĂ
Această pagină cuprinde instrucțiunile legale care se aplică fiecărui utilizator de internet care vizitează această pagină de internet. Prin consultarea acestei pagini de internet, vă angajați să respectați aceste instrucțiuni fără nici un fel de rezerve. Vă recomandăm să consultați în mod regulat aceste instrucțiuni, deoarece este posibil ca acestea să fie modificate periodic și fără înștiințare.


Lista de link-uri directe la secțiunile :

1 - Proprietate intelectuală
2 - Natura informațiilor
3 - Link-uri către alte site-uri
4 - Informații nominale și alte informații
5 - Limitarea răspunderii
6 - Disponibilitatea paginii de internet / website-ului
7 - Informații despre produse
8 - Cadru legal
9 - Mențiune legală
10 - Credite
11 - Proprietate intelectuală

1.Website-ul "www.mega-okazii.ro" (denumit în continuare “Site-ul”) este proprietatea Online China SRL și este operat de Online China SRL.
Prezentarea și fiecare dintre elementele care apar pe Site, inclusiv mărcile comerciale, logo-urile și numele de domenii, sunt protejate de legile privind proprietatea intelectuală și (i) sunt deținute de Online China SRL sau sunt deținute de terțe părți și se supun autorizației de utilizare acordate Online China SRL de proprietarii lor, inclusiv cei din lista din articolul 10 de mai jos (dacă este cazul).

Niciun material de pe Site nu poate fi copiat, reprodus, modificat, republicat, încărcat, distorsionat, transmis sau distribuit în nicio manieră și pe niciun suport, parțial sau integral, fără acordul prealabil scris al Sanofi, cu excepția strictă a scopurilor de presă și sub rezerva respectării drepturilor de proprietate intelectuală și a oricăror alte drepturi de proprietate menționate. Este permisă copierea doar pentru uz personal, privat și necomercial, pe computerul dumneavoastră personal, sau prin intermediul instrumentelor de sharing oferite pe Site.

Elementele care alcătuiesc Site-ul sau care sunt conținute pe Site și care sunt autorizate pentru utilizare, nu pot fi distorsionate, modificate sau schimbate în niciun mod.

Online China SRL își rezervă dreptul de a întreprinde acțiuni legale împotriva oricărei contrafaceri a drepturilor sale de proprietate intelectuală.


2 - Natura informațiilor


După caz, vor fi postate pe Site opinii ale experților cu privire la un anumit domeniu care are legătură cu conținutul Site-ului, sau extrase din articole de presă. Aceste informații reprezintă doar opiniile experților respectivi sau publicațiilor respective, și nu reflectă neapărat opiniile ONLINE CHINA SRL . Acești experți nu sunt angajați ai ONLINE CHINA SRL și nu primesc nicio compensație de la ONLINE CHINA SRL pentru utilizarea opiniilor lor. ONLINE CHINA SRL nu își asumă răspunderea pentru acuratețea sau completitudinea oricăror informații sau opinii din astfel de materiale. Sfaturile experților reflectă numai punctul lor de vedere personal și nu vor fi considerate în niciun caz ca fiind opinia sau responsabilitatea ONLINE CHINA SRL

Mai mult, Site-ul conține informații referitoare la realizare si productia materialelor publicitare si a tehnologiilor de realizre .Informațiile au doar scop informativ


3 - Link-uri către alte site-uri
ONLINE CHINA SRL nu își asumă nici o răspundere în legătură cu niciun site terț la care aveți acces prin intermediul acestui Site. Nu avem nicio modalitate de a controla conținutul acestor site-uri ale terților, care rămân total independenți de ONLINE CHINA SRL. În plus, existența unui link între Site și orice site terț nu presupune în niciun fel că ONLINE CHINA SRL aprobă într-un fel sau altul conținutul acelui site terț sau, mai mult, orice utilizare a acelui conținut.

Mai mult, este responsabilitatea dumneavoastră de a lua măsurile necesare de precauție pentru a preveni contaminarea Site-ului inclusiv cu, dar fără a se limita la, unul sau mai mulți "viruși", "troieni" sau orice alți "paraziți".

Site-urile externe pot conține hyperlink-uri care conduc spre Site. Orice astfel de hyperlink nu va fi instalat fără acordul prealabil expres al ONLINE CHINA SRL . În orice caz, ONLINE CHINA SRL nu își asumă nicio răspundere pentru indisponibilitatea unor astfel de site-uri externe iar ONLINE CHINA SRL nu revizuiește, nu controlează, nu aprobă și nu este responsabil pentru conținutul, reclamele, produsele sau alte materiale disponibile pe sau accesibile prin acele site-uri.


4 - Informații nominale și alte informații

4.1 - Date personale
4.1.1 - Operatorul de date

ONLINE CHINA SRL este responsabil de prelucrarea datelor personale colectate prin intermediul website-ului.

ONLINE CHINA SRL: Bdul. Timisoara 8A, sector 6, București

Tel. : +4021 683 03 96

4.1.2 - Datele colectate și scopurile prelucrării acestora
Prin intermediul cookie-urilor, website-ul are acces la anumite informații, după cum se explică mai jos.

Atunci când v-ați exprimat acordul cu privire la utilizarea de cookie-uri și odată ce aceste cookie-uri sunt instalate, website-ul are acces la date pentru a identifica dispozitivele utilizate, browser, sistemul de operare, limba browser-ului, țara și orașul, data și ora vizitei, paginile vizitate, numărul de pagini vizitate și durata vizitei, precum și pentru a urmări utilizarea website-ului de către dumneavoastră, în scopul colectării de date statistice anonime în vederea îmbunătățirii website-ului și utilizării sale.

Mai multe informații despre politica noastră privind cookie-urile
Pentru a vă exercita dreptul de a accesa și modifica cookie-urile, puteți contacta Google Inc. și XiTi.

În concluzie, dacă decideți să trimiteți un e-mail la una din adresele de contact menționate pe website, ONLINE-CHINA S.R.L. poate să prelucreze informațiile dumneavoastră și orice informații pe care le-ați comunicat pentru a răspunde solicitării dumneavoastră. ONLINE CHINA SRL nu va dezvălui către terți datele personale pe care le furnizați prin intermediul poștei electronice. Datele vor fi utilizate doar în scopul de a vă răspunde cât mai eficient posibil.

Potrivit Legii 677/2001 privind protecția datelor personale, aveți dreptul de a accesa, modifica, rectifica și șterge datele dumneavoastră personale. Pentru a vă exercita acest drept, transmiteți o solicitare în acest sens la:
On line la: contact@mega-okazii.ro
Prin poștă la: ONLINE CHINA SRL: Bdul. Timisoara 8A, sector 6, București, ROMANIA
ONLINE CHINA SRL dorește să clarifice că, în afara informațiilor pe care i le comunicați prin e-mail, nu deține informații prin care să vă poată identifica individual.

4.1.3 - Destinatari
Datele sunt puse la dispoziția angajaților ONLINE CHINA RSL .
Datele pot fi de asemenea transmise către subcontractanți implicați în prelucrarea celor de mai sus, inclusiv Google Analytics și XiTi, pentru a stabili statistici agregate anonime.

4.2 - Site-ul nu este conceput să primească informații confidențiale transmise de dumneavoastră
Prin urmare, cu excepția datelor personale menționate mai sus, orice informații în orice formă – documente, date, grafice, întrebări, sugestii, concepte, observații sau altele – pe care le comunicați pe website nu vor fi considerate confidențiale în nicio manieră. Așadar, simpla transmitere de către dumneavoastră ne dă dreptul de a utiliza, reproduce, distribui, modifica sau transmite aceste informații pentru a vă prelucra cererea.


5 - Limitarea răspunderii
ONLINE CHINA SRL depune toate eforturile pentru a asigura, în măsura posibilului, acuratețea și actualizarea informațiilor difuzate pe Site, al căror conținut compania își rezervă dreptul de a-l modifica în orice moment și fără preaviz. Cu toate acestea, Sanofi nu poate garanta în totalitate acuratețea, precizia, actualizarea sau exhaustivitatea informațiilor furnizate pe Site. Drept urmare, și cu excepția daunelor directe care rezultă dintr-o conduită necorespunzătoare intenționată sau neglijență vădită din partea ONLINE CHINA SRL, compania nu poate fi trasă la răspundere pentru:

Nicio  imprecizie, inexactitate sau omisiune referitoare la informațiile furnizate pe Site;
Nicio daună rezultată din implicarea frauduloasă a unei terțe părți, care duce la modificarea informațiilor sau materialelor furnizate pe Site;
Într-o manieră mai generală, nicio daună, directă sau indirectă, indiferent de cauză, origine, natură sau consecințe, chiar dacă ONLINE CHINA SRL a luat cunoștință de posibilitatea unei astfel de daune, fie ca urmare a (i) accesării sau imposibilității accesării Site-ului; (ii) utilizării Site-ului, inclusiv orice daune sau viruși care pot infecta sistemul computerului dvs. sau orice alt produs; și/sau (iii) încrederii în orice informații furnizate direct sau indirect pe Site.
Materialele de pe Site și toate celelalte site-uri sunt furnizate „ca atare”, fără niciun fel de garanție, expresă sau implicită. ONLINE CHINA SRL nu oferă nicio garanție expresă sau implicită referitoare la mercantibilitatea acestora și adecvarea pentru un anumit scop, fără a se limita la acestea.

6 - Disponibilitatea paginii de internet / website-ului
Luați la cunoștință faptul că (i) este tehnic imposibil ca Site-ul să nu prezinte nicio deficiență și că ONLINE CHINA SRL nu și poate asuma nicio răspundere pentru aceasta; (ii) deficiențele pot duce la o indisponibilitate temporară a Site-ului și (iii) operarea Site-ului poate fi afectată în mod advers de condiții și circumstanțe în afara controlului ONLINE CHINA SRL, precum conexiunile de transmisie și comunicații între ONLINE CHINA SRL și dumneavoastră și între ONLINE CHINA SRL și alte sisteme și rețele.

ONLINE CHINA SRL și/sau furnizorii săi pot, în orice moment, temporar sau permanent, să modifice sau să întrerupă Site-ul în totalitate sau în parte, pentru a efectua lucrări de mentenanță și/sau pentru a aduce îmbunătățiri și/sau modificări ale Site-ului. ONLINE CHINA SRL nu își asumă răspunderea pentru nicio modificare a acestui Site, pentru suspendarea sau întreruperea acestuia.


7 - Informații despre produse
Informațiile conținute și difuzate pe acest Site pot conține trimiteri directe sau indirecte la produsele, programele și serviciile ONLINE CHINA SRL care nu sunt propuse sau disponibile în anumite țări sau regiuni sau care pot fi oferite sub o marcă comercială diferită, și care se pot supune unor reglementări și condiții de utilizare diferite, în funcție de țară. Aceste trimiteri nu presupun nicio intenție din partea ONLINE CHINA SRL de a vinde aceste produse, programe sau servicii în țara dumneavoastră. Vă rugăm să consultați filiala locală a ONLINE CHINA SRL sau partenerul dumneavoastră comercial ONLINE CHINA SRL pentru orice informații referitoare la produsele, programele și serviciile disponibile în regiunea/țara dumneavoastră.


8 - Cadru legal
Site-ul și conținutul său sunt guvernate de legislația ROMANA. Orice posibile litigii referitoare la Site și conținutul său vor fi înaintate spre soluționare instanțelor romane.


9 - Mențiune legală
9.1 - Editor site
ONLINE CHINA SRL

ONLINE CHINA SRL: Bdul. Timisoara 8A, sector 6, București
Tel. : +4021 683 03 96


9.3 Găzduirea site-ului
HOSTX Romania


10 - Credite
Mărci înregistrate

Utilizarea anumitor branduri pe website nu presupune că proprietarii acestora aprobă conținutul website-ului. Acești terți sunt și rămân total independenți de ONLINE CHINA SRL.

Informatii privind solutionarea online a litigiilor in conformitate cu art. 14 alin. 1 din ODR (Online Dispute Resolution Regulation):

Comisia Europeana acorda consumatorilor posibilitatea de a rezolva disputele legate de Art. 14 Paragraf. 1 al ODR in cadrul propriei platforme online. Platforma (http://ec.europa.eu/consumers/odr) serveste ca un site unde consumatorii pot incerca sa gaseasca solutii in afara curtii judiciare asupra disputelor legate de achizitiile online si contractele pentru servicii.